Δράση για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ευρώπη

Το ιστολόγιο αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής πρακτικής που σχεδίασε και υλοποιεί η εκπαιδευτικός κ. Πάνου Γεωργία με ομάδα του τμήματος ΣΤ’2 του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων με θέμα «Μαθαίνω για τα δικαιώματά μου στην Ε.Ε.» στα πλαίσια της δράσης Teachers 4 Europe.logo1

Advertisements