Διαδικασία – Πηγές

rights

Εργασία σε ομάδες διαφοροποιημένης αποστολής

mission_statement

Χωριζόμαστε σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να συλλέξει στοιχεία για καθέναν από τους προηγούμενους τομείς. Θα χρειάζεται να επεξεργαζόμαστε πολλές πηγές, να συζητάμε με τους/τις συμμαθητές/τριές μας για τα στοιχεία που βρίσκουμε και να επιλέγουμε από την πληθώρα του υλικού αυτά που μας χρειάζονται για την ολοκλήρωση της εργασίας μας.


 

Ομάδα Α: «Έχω δικαίωμα στη φροντίδα, στην ασφάλεια και τη δίκαιη μεταχείριση»

https://i0.wp.com/ninomaljevic.com/wp-content/uploads/ombudsman/002,-children-rights-book,-Ombudsman-Serbia,-2008.jpg

http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_el.jsp?main=true&

Ο ιστότοπος αυτός της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους σαν ΕΣΕΝΑ! Παίξε παιχνίδια, δες βίντεο και κόμικς και μάθε ποια είναι τα δικαιώματά σου. Μπορείς ακόμα να μάθεις με ποιον πρέπει να επικοινωνήσεις στη χώρα σου, αν κρίνεις ότι κάποιοι δεν σου συμπεριφέρονται σωστά. Ο Όλι, η Άννα και η παρέα τους θα σε βοηθήσουν να τα μάθεις όλα!

http://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/Passport_grc.pdf

Αυτό το διαβατήριο θα σε ταξιδέψει μέσα σε κάποια από τα δικαιώματά σου. Το ταξίδι έχει έξι ενδιάμεσες στάσεις στο δρόμο προς τον   τελικό προορισμό. Σε κάθε στάση, θα μαθαίνεις περισσότερα πράγματα για το ποια είναι τα δικαιώματά σου και θα σου ζητάμε να κάνεις μια μικρή άσκηση. Μόλις γίνει αυτό, μπορείς να συλλέξεις μια βίζα για τα δικαιώματα που μόλις εξερεύνησες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου καλύτερα όταν οι άλλοι δεν σέβονται τα δικαιώματά σου αυτά και ότι επίσης θα μπορείς να βοηθήσεις και άλλα παιδιά να κάνουν το ίδιο.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0367&from=EL

Η παραπάνω ανακοίνωση προτείνει τη χάραξη μιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στόχος της οποίας θα είναι να προωθήσει αποτελεσματικά και να διαφυλάξει τα δικαιώματα του παιδιού στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης και να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα αυτό.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0055&from=EL

Η παραπάνω ανακοίνωση υποστηρίζει επίσης τον καθορισμό μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού σε διεθνές επίπεδο χρησιμοποιώντας τα διάφορα μέσα που διαθέτει η εξωτερική δράση της Ένωσης. Ξεκινά από την αρχή ότι η ικανοποίηση των βασικών αναγκών των παιδιών και των εφήβων έχει ουσιαστική σημασία για την υλοποίηση των δικαιωμάτων τους.

Ανοίγοντας το Φύλλο Εργασίας που ακολουθεί θα δείτε τις δραστηριότητες που σας ανατίθενται:

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α


 

Ομάδα Β: ‘Έχω δικαίωμα στη μόρφωση και στην ελευθερία της έκφρασης»

http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_el.jsp?main=true&

Ο ιστότοπος αυτός της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους σαν ΕΣΕΝΑ! Παίξε παιχνίδια, δες βίντεο και κόμικς και μάθε ποια είναι τα δικαιώματά σου. Μπορείς ακόμα να μάθεις με ποιον πρέπει να επικοινωνήσεις στη χώρα σου, αν κρίνεις ότι κάποιοι δεν σου συμπεριφέρονται σωστά. Ο Όλι, η Άννα και η παρέα τους θα σε βοηθήσουν να τα μάθεις όλα!

http://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/Passport_grc.pdf

Αυτό το διαβατήριο θα σε ταξιδέψει μέσα σε κάποια από τα δικαιώματά σου. Το ταξίδι έχει έξι ενδιάμεσες στάσεις στο δρόμο προς τον   τελικό προορισμό. Σε κάθε στάση, θα μαθαίνεις περισσότερα πράγματα για το ποια είναι τα δικαιώματά σου και θα σου ζητάμε να κάνεις μια μικρή άσκηση. Μόλις γίνει αυτό, μπορείς να συλλέξεις μια βίζα για τα δικαιώματα που μόλις εξερεύνησες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου καλύτερα όταν οι άλλοι δεν σέβονται τα δικαιώματά σου αυτά και ότι επίσης θα μπορείς να βοηθήσεις και άλλα παιδιά να κάνουν το ίδιο.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0367&from=EL

Η παραπάνω ανακοίνωση προτείνει τη χάραξη μιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στόχος της οποίας θα είναι να προωθήσει αποτελεσματικά και να διαφυλάξει τα δικαιώματα του παιδιού στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης και να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα αυτό.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0055&from=EL

Η παραπάνω ανακοίνωση υποστηρίζει επίσης τον καθορισμό μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού σε διεθνές επίπεδο χρησιμοποιώντας τα διάφορα μέσα που διαθέτει η εξωτερική δράση της Ένωσης. Ξεκινά από την αρχή ότι η ικανοποίηση των βασικών αναγκών των παιδιών και των εφήβων έχει ουσιαστική σημασία για την υλοποίηση των δικαιωμάτων τους.

Ανοίγοντας το Φύλλο Εργασίας που ακολουθεί θα δείτε τις δραστηριότητες που σας ανατίθενται:

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β


 

Ομάδα Γ: «Έχω δικαίωμα στην προστασία από το Διαδίκτυο και τους κινδύνους της καθημερινότητας»

http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_el.jsp?main=true&

Ο ιστότοπος αυτός της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους σαν ΕΣΕΝΑ! Παίξε παιχνίδια, δες βίντεο και κόμικς και μάθε ποια είναι τα δικαιώματά σου. Μπορείς ακόμα να μάθεις με ποιον πρέπει να επικοινωνήσεις στη χώρα σου, αν κρίνεις ότι κάποιοι δεν σου συμπεριφέρονται σωστά. Ο Όλι, η Άννα και η παρέα τους θα σε βοηθήσουν να τα μάθεις όλα!

http://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/Passport_grc.pdf

Αυτό το διαβατήριο θα σε ταξιδέψει μέσα σε κάποια από τα δικαιώματά σου. Το ταξίδι έχει έξι ενδιάμεσες στάσεις στο δρόμο προς τον   τελικό προορισμό. Σε κάθε στάση, θα μαθαίνεις περισσότερα πράγματα για το ποια είναι τα δικαιώματά σου και θα σου ζητάμε να κάνεις μια μικρή άσκηση. Μόλις γίνει αυτό, μπορείς να συλλέξεις μια βίζα για τα δικαιώματα που μόλις εξερεύνησες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου καλύτερα όταν οι άλλοι δεν σέβονται τα δικαιώματά σου αυτά και ότι επίσης θα μπορείς να βοηθήσεις και άλλα παιδιά να κάνουν το ίδιο.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0367&from=EL

Η παραπάνω ανακοίνωση προτείνει τη χάραξη μιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στόχος της οποίας θα είναι να προωθήσει αποτελεσματικά και να διαφυλάξει τα δικαιώματα του παιδιού στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης και να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα αυτό.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0055&from=EL

Η παραπάνω ανακοίνωση υποστηρίζει επίσης τον καθορισμό μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού σε διεθνές επίπεδο χρησιμοποιώντας τα διάφορα μέσα που διαθέτει η εξωτερική δράση της Ένωσης. Ξεκινά από την αρχή ότι η ικανοποίηση των βασικών αναγκών των παιδιών και των εφήβων έχει ουσιαστική σημασία για την υλοποίηση των δικαιωμάτων τους.

Ανοίγοντας το Φύλλο Εργασίας που ακολουθεί θα δείτε τις δραστηριότητες που σας ανατίθενται:

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ


 

Και μην ξεχνάμε!
Κατά την περιήγησή μας φροντίζουμε να σημειώνουμε οτιδήποτε είναι ενδιαφέρον και μας μας κάνει εντύπωση ή  δίνει λύση σε προηγούμενους προβληματισμούς μας.
Επίσης, αν στην αναζήτησή μας βρούμε στοιχεία που πιστεύουμε πως ενδιαφέρουν τις άλλες ομάδες εργασίας, δε διστάζουμε να τα μοιραστούμε μαζί τους.

Σύνθεση αποτελεσμάτων και οργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης

Task

Τα αποτελέσματα της εργασίας μας τα παρουσιάζουμε στα μέλη των υπόλοιπων ομάδων της τάξης, δεχόμαστε ερωτήσεις σχετικές με τον τομέα που έχουμε αναλάβει και συνθέτουμε τα ευρήματά μας σε ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο.

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία αφίσας για τους συμμαθητές των υπόλοιπων τάξεων του σχολείου μας, τους γονείς μας και την τοπική κοινωνία.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s